Juridische informatie

Privacybeleid

Dit privacybeleid is geschreven om u te helpen begrijpen hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u de site gebruikt. Het geeft ook informatie over uw rechten.

Wij raden u aan dit document aandachtig te lezen. Wij hebben getracht het zo begrijpelijk mogelijk te maken. Indien u meer informatie en/of verduidelijking over dit document wenst, kunt u via e-mail contact met ons opnemen.

Door dit beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens te aanvaarden, geeft u uw globale toestemming aan Manymore Coaching voor alle in dit document vermelde gegevensverwerkingen.

Dit privacybeleid kan worden aangepast aan wijzigingen op de site. Wij raden u daarom aan het regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens dat op de gebruiker van toepassing is, is het beleid dat van kracht is op het moment dat hij verbinding maakt met de site.

Laatste bijwerking: 11 september 2019

Op wie is dit gegevensverwerkingsbeleid van toepassing?

Het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op alle huidige en vroegere gebruikers van de site.

Enkele definities

De Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer definieert de verwerking van persoonsgegevens als: "elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Deze handelingen zijn bijzonder gevarieerd en omvatten het verzamelen, opslaan, gebruiken, wijzigen, meedelen enz. van gegevens".

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

IP-adres: Het IP-adres is een nummer dat door uw internetprovider wordt toegekend. Met dit IP-adres kunnen computers en webservers met elkaar communiceren om u toegang te geven tot een website. IP-adressen worden bijvoorbeeld gebruikt voor

computerbeveiliging en systeemdiagnostiek. Deze informatie kan ook worden samengevoegd om de prestaties en bezoeken van de site te analyseren.

Cookies: Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalkeuze voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de betreffende website. De website herkent zo uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

Patrick Stichelmans -Manymore coaching

Boersstraat 58

1040 Brussel

+32 475430651

Mail: patrick@manymore-coaching.com

Welke persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u de site gebruikt?

1- Gegevens verwerkt bij het raadplegen van de site

De site gebruikt cookies om bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u de site bezoekt. Dankzij deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld uw ervaring met de site personaliseren, de prestaties van de site verbeteren en het gebruik en de doeltreffendheid van de site en de uitgevoerde marketingacties meten.

De site maakt ook gebruik van de diensten van technische dienstverleners die gegevens kunnen verzamelen.

Google Analytics wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). De website koppelt de statistieken van Google Analytics niet aan de gebruikers die op de website zijn ingelogd. De analyse van de verkeersstatistieken van de website stelt ons in staat te weten hoe de website wordt gebruikt en hoe deze kan worden verbeterd.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Meer informatie over Google Analytics: Privacybeleid (of andere pagina's van Google) - Opting out (of andere pagina's van Google) - Google Privacy Shield

Sommige pagina's van de site kunnen video's van Youtube bevatten,... Deze toepassing kan informatie over uw gebruik van de site verzamelen en gebruiken en cookies gebruiken. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr (of andere pagina's van Youtube).

Google Adwords: Deze site kan gebruik maken van het retargeting-systeem van Google Adwords. Met deze dienst kunnen advertenties worden getoond op basis van uw eerdere bezoeken aan de site. Deze dienst maakt gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door naar de Google Ads Preference Manager op https://adssettings.google.com/authenticated (of een andere pagina van Google) te gaan.

Wij hebben geen controle over hoe deze bedrijven de informatie gebruiken.

2- Gegevens die worden verwerkt wanneer een gebruiker een formulier invult

A. Identificatiegegevens
 • Aan: Manymore Coaching
 • Grondslag voor verwerking: Toestemming
 • Doel van de verwerking : De verzamelde gegevens uit de velden van het contactformulier worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden. 
B. Bescherming tegen fraude
 • Aan: Manymore Coaching
 • Grondslag voor verwerking: Legitiem belang
 • Doel van de verwerking: Wij registreren IP-adressen om illegale activiteiten, fraude of inbreuken op de veiligheid te voorkomen, op te sporen en te analyseren. 

E-mails, inclusief berichten van de contactformulieren van de site, worden permanent opgeslagen in het e-mailarchief.

3- Gegevens verwerkt bij inschrijving voor een seminar, een opleiding, een evenement, ...

A. Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mail, ...)
 • Aan: Manymore Coaching
 • Grondslag voor verwerking: Toestemming
B. Bescherming tegen fraude (IP)
 • Aan: Manymore Coaching
 • Grondslag voor verwerking: Legitiem belang

Doel van de verwerking: Manymore Coaching verwerkt deze gegevens voor de administratie van uw inschrijving. Daarnaast stuurt Manymore Coaching u haar nieuwsbrief om u aanvullende aanbiedingen te doen. Elke mailing bevat een afmeldlink. IP-adressen worden geregistreerd om illegale activiteiten, fraude of inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te analyseren.

Bepaalde gegevens van deelnemers aan seminars en opleidingen kunnen worden gedeeld met andere deelnemers aan hetzelfde seminar of dezelfde opleiding. Het gaat hierbij om naam, achternaam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en woonplaats. U hebt de mogelijkheid bezwaar te maken tegen dit delen door ons dit voor aanvang van het programma mee te delen.

4- Gegevens verwerkt bij het versturen van berichten door Manymore Coaching (nieuwsbrief, ...)

A. Identificatiegegevens
 • Aan: Manymore Coaching
 • Grondslag voor verwerking: Legitiem belang
 • Doel van de verwerking : Om de verstuurde berichten te optimaliseren en aan de verwachtingen van de lezers te voldoen, kunnen wij het klikgedrag op de in de nieuwsbrief aanwezige links registreren.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door op de daarvoor bestemde afmeldlink te klikken.

Wie heeft toegang tot de persoonlijke gegevens verzameld door Manymore Coaching?

De door Manymore Coaching verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt door de redacteur van de site, die tevens de verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Om technische redenen zijn deze gegevens ook toegankelijk voor het bedrijf dat de site en de database host (OVH).

Sommige gegevens kunnen ook worden verzameld als gevolg van het gebruik van de site door externe technische dienstverleners (Google Analytics, Youtube, enz.).

Gegevens kunnen worden doorgegeven aan autoriteiten, toezichthoudende instanties en andere derden in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in geval van verdenking en/of poging tot opsporing van bepaalde strafbare feiten, indien een gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de website overtreedt of ter waarborging van het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik van geanonimiseerde gegevens

In voorkomend geval kan Manymore Coaching anonieme gegevens gebruiken voor rapportagedoeleinden of voor externe rapportage. Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die zodanig zijn geanonimiseerd dat ze niet langer betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Gegevensbeveiliging

Manymore Coaching heeft aandacht voor de beveiliging van persoonsgegevens en neemt passende technische maatregelen om deze gegevens te beschermen.

Gebruik van cookies

Zie voor meer informatie ons Cookiegebruiksbeleid.

Cookie Gebruiksbeleid

Deze site maakt gebruik van cookie-technologie. Een cookie is een klein computerbestand dat naar uw computer wordt gestuurd voor toekomstig gebruik. Deze technologie is nuttig om ervoor te zorgen dat de site goed werkt en dat bepaalde functies correct worden uitgevoerd. Ze laten ons bijvoorbeeld zien wat gebruikers op de site doen en helpen ons de site te verbeteren.

Deze site kan verschillende cookies gebruiken: - Cookies geplaatst door het statistische analyse-instrument (Google Analytics) die verschillende gegevens verzamelen over de geraadpleegde pagina's, de navigatie, enz. - Functionele cookies geplaatst door de editor van de site en die bepaalde handelingen die u verricht (een ingevuld formulierveld, enz.) vasthouden. Dankzij deze cookies kunnen wij u bijvoorbeeld niet voorstellen om acties die u net hebt uitgevoerd te herhalen.

Hoe kan ik zien welke cookies op mijn apparaat zijn geïnstalleerd en hoe verwijder ik ze?

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat zijn geïnstalleerd of als u ze wilt verwijderen, kunt u de instellingen van uw browser gebruiken. Via onderstaande links vindt u meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Edge, Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome.

Houd er rekening mee dat het verwijderen of uitschakelen van de opslag van cookies door uw browser de werking van sommige delen of functies van de site negatief kan beïnvloeden.

Door deze site te bezoeken, erkent en aanvaardt u zonder voorbehoud het gebruik van cookies en het verzamelen van IP-adressen door de uitgever van de site of door externe technische dienstverleners.

Zie ook het privacybeleid (hierboven) en de gebruiksvoorwaarden van de site (hieronder).

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door contact op te nemen met de aan het begin van dit document genoemde verantwoordelijke voor de verwerking.

Manymore Coaching heeft een periode van een maand om te beslissen en uw verzoek te beantwoorden. Deze termijn gaat in op het moment dat Manymore Coaching uw verzoek heeft ontvangen en in het bezit is van alle informatie die nodig is om op uw verzoek te beslissen.

Manymore Coaching zal u de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wees u ervan bewust dat in geval van herhaalde, ongegronde of onevenredige verzoeken, Manymore Coaching een redelijke vergoeding in rekening kan brengen of het verzoek om verstrekking kan weigeren. In dit geval zal u een offerte ter goedkeuring worden toegezonden.

U hebt het recht de beslissingen van Manymore Coaching te betwisten door contact op te nemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Pressestraat 35, 1000 Brussel.

1- Recht op raadpleging: U kunt informatie krijgen over de verwerking van persoonsgegevens.

2- Recht op rectificatie: U kunt ons vragen onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige gegevens bij te werken of te rectificeren.

3- Recht op wissen en recht om toestemming in te trekken : Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt ook vragen uw gegevens te wissen.

4- Recht op toegang en overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om deze in een machinaal leesbaar formaat te ontvangen.

5- Recht van verzet: U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

6- Recht op beperking van de verwerking: Binnen het door de regelgeving bepaalde kader kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Slotbepalingen

Er wordt door Manymore Coaching geen geautomatiseerde besluitvorming door computers uitgevoerd.

Zie ook de gebruiksvoorwaarden van de site (hieronder).

Gebruiksvoorwaarden van de site

De toegang tot deze site is gratis, maar het gebruik en/of de raadpleging ervan impliceert automatisch en onvoorwaardelijk uw volledige aanvaarding van alle onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden.

Verantwoordelijkheid van de uitgever

Er is grote zorg besteed aan de creatie van de website en de database die deze bevat. Wij kunnen echter de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gepresenteerde gegevens en informatie niet garanderen en wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de site en voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in de verstrekte gegevens en informatie.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik en/of de raadpleging van de site, en meer in het algemeen, uit elke gebeurtenis die verband houdt met de site. Wij kunnen met name niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gehele of gedeeltelijke piraterij van de site en de gevolgen die deze piraterij met zich mee kan brengen.

Wij behouden ons het recht voor de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving.

De aanwezigheid van een link naar een externe site houdt geen erkenning in van de conformiteit ervan met de geldende wetgeving en/of van de kwaliteit van de diensten en producten die door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de site, worden geleverd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de raadpleging ervan.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze site (grafisch charter, teksten, illustraties, gegevens, logo's en andere samenstellende elementen) zijn beschermd door het auteursrecht en/of het databankenrecht. Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, is de reproductie, verspreiding of commercialisering, op welke drager dan ook, van een onderdeel van de site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van de site, verboden en vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan inhouden.

Hyperlinks

Het leggen van hyperlinks naar deze site is toegestaan mits deze hyperlinks voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Links mogen niet worden gebruikt voor commerciële of reclamedoeleinden.
 • Links moeten hard-coded zijn (href=http://www...). Dit sluit het gebruik van links met omleidingen (302 en andere) uit.

Deze toestemming geldt niet voor websites die informatie bevatten van illegale, gewelddadige, pornografische of xenofobe aard, of die de gevoeligheid van een groot aantal personen kunnen aantasten. Rechtstreekse links naar iets anders dan een webpagina zijn niet toegestaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, grafische documenten (.jpeg, .gif, .png) en redactionele documenten (.pdf).

Opname en gebruik van frames

De weergave van de site of van enig element van de site binnen een site van derden door middel van zogenaamde frames, iframes, inclusion, inlining of enig ander proces van soortgelijke aard is strikt verboden. De weergave van deze site via een automatisch weergavesysteem (autosurf of andere) is eveneens verboden.

Verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies: Zie het privacybeleid voor meer informatie.

Gebruik van cookies: Zie de pagina over het gebruik van cookies voor meer informatie.

Verplichtingen van de bezoekers

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van alle claims van derden, aansprakelijkheden, verliezen en uitgaven (inclusief schadevergoedingen en advocatenhonoraria) die voortvloeien uit uw inbreuk op deze voorwaarden en/of het verstrekken van onjuiste informatie.

Diverse bepalingen

Behalve in het geval van bepalingen van openbare orde, moet elk geschil dat in het kader van de uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden zou kunnen ontstaan, aan de beheerder van de site worden voorgelegd voor een eventuele minnelijke schikking, alvorens enige gerechtelijke actie wordt ondernomen.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie. Wij raden u daarom aan ze regelmatig te raadplegen. De algemene gebruiksvoorwaarden die op de gebruiker van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op het moment van aansluiting op de site.

De rechten en rechtsmiddelen in deze Overeenkomst zijn cumulatief met alle rechten en rechtsmiddelen waarin de wet voorziet.

Indien een van de clausules van deze algemene gebruiksvoorwaarden door een rechterlijke beslissing nietig wordt verklaard, brengt deze nietigheid niet de nietigheid mee van alle andere clausules, die hun volle werking behouden.

Deze site is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Deze site is eigendom van :

Manymore Coaching bvba - 58, Boersstraat - 1040 Brussel - België - Tel : +32 475 43 06 51 - BTW : BE 0537.574.394

Deze site is ontworpen door :

beclics | Thibault Horny - 67, Avenue de la Flohaye, 1420 Braine L'Alleud - België - Tel : +32 495 209 447 - BTW : BE 0745.737.582

Intellectuele eigendom :

Manymore Coaching bvba - Boerenstraat 58 - 1040 Brussel - België - Tel : +32 475 43 06 51 - BTW : BE 0537.574.394

Terug naar boven