Patrick Stichelmans

Zijn ruime ervaring stelt hem in staat de meest erkende en effectieve Executive/Organizational Coaching training te combineren met uitgebreide ervaring opgedaan in zeer competitieve bedrijfssectoren.

Als voormalig CEO van de Belgisch-Luxemburgse tak van een internationaal reclamebureau initieerde en begeleidde hij de verandering van de hele organisatie, zodat deze weer met dubbele cijfers kon groeien, maar ook de nieuwe mogelijkheden die de opkomst van het internet destijds bood, kon omarmen.

Al meer dan 11 jaar begeleidt hij organisaties, teams en leiders in hun organisatie- en cultuurveranderingsprojecten.

Door zijn gevarieerde ervaringen (hij was de beste verkoper aan de oostkust van de Verenigde Staten) heeft hij een vermogen ontwikkeld om zich in te leven in veel van de situaties waarmee enerzijds leiders en managementteams en anderzijds mannen en vrouwen in het veld te maken krijgen.

Hij wordt ook erkend voor zijn vermogen om allianties te vormen met hooggeplaatste leidinggevenden op zowel lokaal als internationaal niveau, en voor zijn indrukwekkende vermogen om te luisteren, waardoor vertrouwen ontstaat en teams snel in actie komen.

Patrick spreekt Frans, Nederlands en Engels.

Enkele voorbeelden van interventies

AGC - Halio : Halio is een jonge start-up die groeit en complexer wordt. Dit project is zeer belangrijk voor zijn hoofdaandeelhouder AGC. In een eerste fase begeleidde Manymore het team van het directiecomité met als hoofddoel een gedeelde visie te verduidelijken. In een tweede fase en na een presentatie aan de HR-president van de groep, werd Manymore gevraagd om de Positive Contagion SpiralÒ in de hele organisatie te implementeren met een ondersteuningsplan op alle niveaus.

VOO : Ontwikkeling en toepassing van de bedrijfsvisie. Begeleiding van de verandering van het type leiderschap. Ontwikkeling van het leiderschapstraject voor alle managers. Ontwikkeling van het nieuwe charter van waarden en managementprincipes.

APB: Ondersteuning van het Directiecomité bij de ontwikkeling en invoering van de Visie Pharmaciens 3.0. Change management voor de informatisering van het klantenbestand "Mijn Referentie Apotheker".

SEB: Van een hiërarchische cultuur naar de Positive Contagion Spiral. Begeleiding van de verandering van cultuur en organisatieprocessen. Empowerment van alle actoren. Invoering van een constructivistisch bestuur.

CIBG: Ondersteuning van het Uitvoerend Comité. Ontwikkeling van een beheerstraject om de uitvoering van de nieuwe samenwerkingscultuur aan te moedigen.

[PIAS] : Het ondersteunen van verandering in de digitalisering van de muziekmarkt. Ondersteuning van het bestuur bij het opzetten van een verenigd en efficiënt team. Ontwikkeling en uitrol van de nieuwe Visie naar alle managers. Conflicthantering en bemiddeling.

Eurocontrol: Coaching van de leider van een managementteam voor een meer aangepaste leiderschapsstijl. Teambuilding met zijn managementteam voor een meer coöperatieve modus. Ontwikkeling en implementatie van de nieuwe visie en processen bij alle medewerkers.

BPI: Overgang van een cultuur van expertleider naar Positive Contagion Leader. Ontwikkeling en uitvoering van het gehele inzetplan. Van executive coaching tot team en Head Of ontwikkeling. Opzetten van een constructivistisch bestuurssysteem. Ontwikkeling van interdepartementale transversaliteit / faciliteren van het proces van het delen van diagnoses en het opbouwen van een gedeelde toekomstvisie / ondersteuning van de stuurgroep voor de transformatie.

Terug naar boven