Philippe Julie

Met meer dan 20 jaar ervaring in het coachen van private en publieke organisaties werkt hij aan de positieve transformatie van mensen en teams. Zijn aanpak is gericht op samenwerking geleid door zingeving, relationele kwaliteit, openheid en enthousiasme.

Begonnen als projectmanager, klom hij op de bedrijfsladder om afdelingsmanager te worden en vervolgens partner en manager van een bedrijf dat gespecialiseerd is in communicatie-, facilitatie- en participatietechnieken.

In zijn loopbaan is hij ook opgetreden in menselijke en technologische crisissituaties.

Als gecertificeerd C&T-coach is hij ook betrokken bij nieuwe vormen van ondersteuning in de professionele omgeving. Hij heeft coachingmethodes ontwikkeld in agile modus, op afstand en op aanvraag. Deze methoden beogen de toegang tot de helpende relatie te vergemakkelijken in een wereld die zuinig is op tijd, financiële middelen en koolstof.

Om echt vooruit te komen - om opgewonden te raken - om uit het ongemak te komen: dat is waar zijn cliënten voor komen.

Hij houdt van korte, impactvolle, beslissende formaten.

Philippe is bekend voor :

  • licht werpen op de vele facetten van een situatie
  • interpersoonlijke relaties en samenwerking soepeler laten verlopen
  • het in werking stellen van bindende besluiten

Philippe spreekt Frans.

Terug naar boven