Sonia Bonkowski

Als expert in collectieve intelligentieprocessen is zij een creatieve en enthousiaste groepsdynamica.

Als ervaren pedagoge heeft Sonia meer dan 10 jaar gewerkt als pedagogisch adviseur voor het Algemeen Secretariaat voor het Vrij Onderwijs, waar zij verschillende opleidingsprogramma's heeft ontwikkeld, met name op het gebied van multiculturaliteit. Zij is trainer of trainers voor het Europese programma "ClassRoom of Difference". Als schooldirecteur gedurende verschillende jaren heeft zij ervaring in management en administratie, aangevuld met verdere opleidingen in Institutionele Analyse aan de ULG en in Training Management (UCL Namur-Sherbrook Quebec).

Als gecertificeerd C&T-coach past zij ook de Narratieve Aanpak toe in haar teamcoaching. Gespecialiseerd in professionele co-ontwikkeling, helpt zij teams om hun eigen rijpheidspad te ontwikkelen. Zij begeleidt andere coaching professionals en deelt haar ervaring met passie en professionaliteit.

Zij ondersteunt managers die leiding geven aan teams en stuurgroepen in veranderingsprojecten en faciliteert professionele co-ontwikkelingsworkshops binnen de C+ spiraal.

Ze wordt gekenmerkt door een gezond verstand en menselijkheid, waarbij ze strengheid en welwillendheid combineert in het versterken van de teams die ze ondersteunt. Sonia spreekt Frans en Nederlands.

Enkele voorbeelden van interventies

CHR Sambre et Meuse (Namen): Invoering van een samenwerkingscultuur binnen de verpleegafdeling via de institutionalisering van co-development / coaching van de ontwikkeling van de unit-managers / animatie teambuilding van de CODIR van het ziekenhuis.

CNDG in Gosselies : Begeleiding van de CODIR (professionele co-development sessies)/ Faciliteren van professionele co-development workshops voor alle afdelingshoofden in de kliniek/ Opleiding in het faciliteren van co-development workshops voor interdepartementale referenten.

Partenamut: Ondersteuning van het fusieproject/ Faciliteren van workshops voor de verschillende gefuseerde afdelingen: invoering van een gemeenschappelijke samenwerkingscultuur en participatief leiderschap, werken aan de cohesie van de gefuseerde teams.

APB: Ondersteuning van het veranderingsproject "Apotheek 3.0". : faciliteren van workshops voor federale en regionale comités/ coaching van stuurgroepmanagers.

SEB: Steun voor interdepartementale managers/ opleiding en facilitering van teambuilding TB/ facilitering van workshops voor gezamenlijke ontwikkeling van managers/ ondersteuning van de stuurgroep.

Halio: TB-animaties: werken aan bedrijfsvisie en teamcohesie/ coaching van managers

CHU Brugmann: Coaching van de DDI en zijn team van dienstleiders / Opleiding in welwillend leiderschap / Teambuilding en narratieve coaching.

Terug naar boven