Philippe Gazagne

Senior consultant met 28 jaar ervaring in consulting, onderzoek, coaching en onderwijs in een brede internationale context, in de publieke en private sector.

Antropoloog, narratief coach, gecertificeerd Human Element® en Implicit Career Search® beoefenaar, opgeleid in Radical Collaboration® en Design Thinking, zijn coaching aanpak combineert complementaire methoden gericht op de mens.

Met zijn uitgebreide ervaring in internationale en conflictbemiddelingscontexten als consultant-onderzoeker en uitvoerder in samenwerking met internationale organisaties, heeft hij een kennis en gevoeligheid ontwikkeld voor culturele, intergenerationele en genderrelaties en -verschillen, en meer in het algemeen voor geschillenbeslechting en verzoening.

Meer recent heeft hij Design Thinking tools geïntegreerd in zijn aanpak als een creatief en innovatief proces, gebaseerd op cross-functionele samenwerkingen die essentieel zijn om participatieve en vertrouwensrelaties tot stand te brengen tussen individuen binnen teams, maar ook tussen projecteenheden, afdelingen en organisaties.

Philippe spreekt Frans en Engels.

Enkele voorbeelden van interventies

Zwitserse Confederatie (Federaal Departement van Buitenlandse Zaken & Ontwikkeling en Samenwerking), Bern, Zwitserland

Graduate Institute of International Studies and Development, Genève, Zwitserland.

Geneva Call, Genève, Zwitserland: diverse conflictanalyse- en bemiddelingsopdrachten, geschillenbeslechting, onderhandelingsopdrachten, interculturele dialoog.

Faciliteren van business-to-business workshops - conflictsituaties omzetten in kansen voor vertrouwen en samenwerking: een gezamenlijke intentie vaststellen om de doelstellingen van de organisatie te dienen, een klimaat van openheid creëren, een verenigbare sfeer creëren, op belangen gebaseerde onderhandelingen.

BAN: Definitie en uitvoering van de bedrijfsvisie. Definitie van een visie voor leiderschap en management. Ontwikkeling van een charter voor bedrijfswaarden.

ICS: Coaching van ondernemers en leiders bij het opstellen van professionele actieplannen en het managen van teams.

Terug naar boven